İSG Katipten İşyeri Hekimi – İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi Nasıl Yapılır ?

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az işçi çalıştıran işyerleri hariç tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması / görevlendirilmesi zorunlu olup (Bkz. Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı yazı), bu konudaki görevlendirme işlemlerinin İSG Katip üzerinden yapılması gerekmektedir.

http://isgkatip.csgb.gov.tr adresinden ulaşılacak İSG Katip sayfasından SGK’da kayıtlı işyeri e-Bildirge yöneticilerinin e-Devlet şifresi/Elektronik imzası kullanılarak sisteme giriş yapılmaktadır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan yönetici ekranında o işyerine ait çalışan sayısı, tehlike sınıfı, SGK bilgilerinin (işkolu / NACE kodu gibi) kontrol edilmelidir. Eğer işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı işkolu / NACE kodu hatalıysa, İSG Katipte de işyerinin tehlike sınıfı hatalı görünebilir, bu durumda A – B – C sınıfı iş güvenliği uzmanlarından hatalı seçim yapılmasına sebep olabilir veya görevlendirme işlemi yapılamayabilir (Bkz. Yeni Mevzuata Göre İş Kolu Kodu ve NACE Koduna İtiraz ve Değişiklik İşlemleri).

A-DOĞRUDAN İSG PROFESYONELİ İLE SÖZLEŞME YAPMA / GÖREVLENDİRME

Herhangi bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) hizmet almadan, doğruda işyeri hekimi – iş güvenliği uzmanı görevlendirecek / çalıştıracak işveren, görevlendireceği işyeri hekimi – iş güvenliği uzmanı ile görüşüp anlaştıktan sonra İSG Katip üzerinden her iki tarafın da aşağıdaki işlemleri yapması gerekir. İşveren ile işyeri hekimi – iş güvenliği uzmanı arasında yapılmış olan sözleşme tek başına bir anlam ifade etmez.

Görevlendirme işleminin yapılabilmesi için görevlendirme yapılacak İSG Profesyonelinin İSG Katip’te kayıtlı olması ve T.C. Kimlik numarasının bilinmesi gerekmektedir.

1-İşyeri / İşveren Tarafından Yapılacak İşlemler

-Şirket adına yetkili kişi İSG-KATİP’e e-Devlet üzerinden giriş yapar (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir?kurumId=csgb_isgyh).

-’’Kurum Seçiniz’’ ekranından sözleşme yapacağı SGK sicil numarasını seçer ve Giriş butonuna tıklar.

-Sol taraftaki Menü’den ‘’Görevlendirme-Sözleşme’’ butonuna tıklar.

-Sağ tarafta açılan ‘’Görevlendirme-Sözleşme’’ penceresinden “Yeni” butonuna tıklar.

-Karşısına gelen Form ekranından ilgili alanları görevlendireceği personele göre doldurur.(Sertifika türü, çalışma süresi, TC Kimlik No … gibi)

-’’Kaydet’’ butonuna tıklar ve böylece Sözleşme İşveren tarafından hazırlanmış olur.

2-İSG Profesyoneli Tarafından Yapılacak İşlemler

-İSG Profesyoneli kendi hesabından İSG-KATİP’e giriş yapar, yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanmış olan sözleşmeyi onaylar. Böylece sözleşme / görevlendirme işlemi tamamlanmış olur.

B-OSGB (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ) İLE SÖZLEŞME YAPMA

Kendisi doğrudan işyeri hekimi – iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma yerine bu hizmeti Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alarak yerine getirecek işverenlerin aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekir.

Öncelikle hizmet alınması kararlaştırılan OSGB’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş İSG Katip sisteminde kayıtlı bir OSGB olması gerekir.

– Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) Listesine;

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/yetkilendirilmis-OSGBTSM-18-02-2014

– Yetki Belgesinin Geçerliliği İptal Edilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Listesine;

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/iptaledilmis-OSGB-Listesi-19.11.2013

linklerinden ulaşabilirsiniz.

OSGB’ler ile hizmet alımını gerçekleştirebilmek için;

• Hizmet alacak işyerinin OSGB’ye SGK işyeri sicil numarasını eksiksiz bir şekilde bildirmesi,

• Önce hizmet alınacak OSGB’nin işlemlerini İSG Katip sistemi üzerinden yapması,

• Sonra da işyerinin İSG Katip sistemine giriş yaparak onay vermesi,

yeterli olacaktır.

Bu işlemlerin onay süreçleri e-Devlet şifresi ile İSG Katip sisteminden takip edilebilir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.